Rígler Július (býv. predseda), Szabo (býv. hospodár), Schwarz