J. Kleman, Jozef Slovák, Valík, P. Kubíček (býv. predseda), Milan Veselý