Choď na obsah Choď na menu
 


Z histórie drobnochovateľov v Stupave

26. 2. 2018

Podať ucelený obraz o histórii drobnochovateľstva v Stupave , je veľmi ťažké. Dokladov je veľmi málo a zo žijúcich zakladajúcich členov je už len jeden. V 10. čísle časopisu "Záhradkár chovateľ" z roku 1973 sa v článku "O polstoročných jubilantoch" od Štefana Maara píše: Podľa údajov žijúcich svedkov a zachovaných dokladov prvý spolok bol založený v roku 1921 v Stupave, kde ešte i dnes žije súdruh Kastler Karol, vtedajší zakladajúci člena donedávna aj funkcionár  MO SZD v Stupave. Väčšina údajov a informácií pochádza od neho.

V roku 1921 sa zišlo niekoľko záujemcov o chov drobných zvierat v hostinci "U Gustafíka" (známa a ospievaná Stupavská krčma). Zišli sa, aby rozhodli o začiatkoch organizovaného chovateľstva. V súvislosti so založením som sa najčastejšie stretával s menami už nežijúcich členov a funkcionárov: Matúšek Valent (traťmajster), Veselý Tomáš (železničiar), Cichoň Ján (kurič), Holub Eduard, Húbr Jozef, Slezák Adalbert, Ivica Michal, Ress Alojz, Olárek František, Kastler Karol.

Prvý názov bol v nemčine so znením "Erste kleine Zuchtverein Czechoslowakei". Až neskoršie dostal slovenský názov: Prvý Slovenský spolok dochovávateľov malých zvierat na Slovensku.  Pretože niekoľko jeho členov bolo zamestnaných na železnici, častejšie sa dostávali na Moravu, resp. do Čiech. Okrem prvých skúseností, si dovážali aj čistokrvné zvieratá. V tejto dobe nebolo na Slovensku žiadnej ústrednej organizácie, ktorá by usmerňovala rozvoj a zakladanie spolkov.

Ak mali možnosť, tak vystavovali svoje zvieratá aj na výstavách, kde jedinou podmienkou bolo, aby vystavované jedince boli v dobrej kondícii a zdravé.

Vojnové roky pretrhli chovateľskú činnosť. Táto bola koncom päťdesiatych rokov obnovená. Činnosť organizácie stúpala, ale i klesala, čo bolo podmienené aktivitou toho-ktorého výboru.