Choď na obsah Choď na menu
 


Výročná členská schôdza 02/2018

25. 2. 2018

Dňa 25.2.2018 (nedeľa) o 11:00 sa vo veľkej sále Stupavskej krčmy uskutočnila výročná členská schôdza chovateľov.

Program:

1.   O t v o r e n i e

2.   Kontrola plnenia uznesení z poslednej VČS

3.   Prijatie nových členov

4.   Správa o činnosti ZO SZCH za rok 2017

5.   Správa pokladníka a hospodára o stave financií a majetku

6.   Návrh plánu činnosti na rok 2018

7.   O b e d  a  občerstvenie

8.   D i s k u s i a 

9 . U z n e s e n i e

10. Z á v e r
    - doobjednávka obrúčiek na rok 2018   
    - objednávka obrúčiek na rok 2019
    - platenie členského na rok 2018 
    - evidenčné listy pre novoprij.chovateľov