Choď na obsah Choď na menu
 


Výročná členská schôdza 02/2017

27. 2. 2017

Schôdza sa konala vo veľkej sále v Stupavskej krčme od 10,30 hod.

Program bol nasledovný:

    1. Otvorenie

    2. Kontrola plnenia unesení

    3. Prijatie nových členov

    4. Voľba pokladníka

    5. Správa o činnosti ZO SZCH Stupava za rok 2016

    6. Správa pokladníka a hospodára o stave financií a majetku

    7. Návrh plánu činnosti na rok 2017

    8. Obed a občerstvenie

    9. Diskusia

  10. Uznesenie

  11. Záver (objednávky obrúčok, evidenčné listy, členské a i.).