Choď na obsah Choď na menu
 


Výborová schôdza 10/2018

8. 10. 2018

Dňa 11.10.2018 sa v priestoroch Stupavskej krčmy U Bertoviča uskutočnila výborová schôdza, na ktorej sa prediskutovalo plnenie doteraz prijatých uznesení, zhodnotila sa zrealizovaná 3. propagačná výstava a vzniesli sa nové uznesenia súvisiace s chodom ZO platné pre tento kalendárny rok.

  • Pokladník informoval výbor o vyúčtovaní 3. propagačnej výstavy. 

  • Predseda zhodnotil organizáciu a priebeh propagačnej výstavy.

  • Podpredseda informoval výbor o účasti členov ZO na recepcii organizovanej mestom Stupava dňa 5.10.2018 pri príležitosti organizácie podujatia Dni zelá 2018.

  • Tajomník informoval výbor o blížiacom sa stretnutí zástupcov základných organizácií Malokarpatského oblastného výboru (14.10.2018 v Malackách).

  • Preriešený bol obsah žiadosti o dotáciu od mesta Stupava na rok 2019 vrátane návrhu jednotlivých položiek.